เอ็น ซี สปินนิ่ง เป็นผู้ผลิตทอเชือก  ตัด จั้ม และสกรีนเชือก เทป คิ้วที่นอน  เส้นด้ายพีพี   โดยเรามุ่งเน้นผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการ

OUR SERVICES

CUSTOM MADE

บริการผลิต ทอเชือก โพลี พีพี คอตตอล เทป
สายสิญจน์ คิ้วที่นอน และ เส้นด้ายพีพี

CUTTING AND TIPPING

บริการตัดเชือกและจั้มหัว ตามต้องการ

SCREENING

บริการสกรีนเชือก